Summer days

I'm so happy there's a lake close to my house. Living close to water makes me feel more calm. Maybe because my sun is in cancer and my moon in pisces. *Astrology geek* x
---
Jag är så glad att det finns en sjö nära mitt hus. Att bo nära vatten gör mig lugnare. Kanske för att jag har solen i kräftan och månen i fiskarnas tecken. *Astrologi-tönt* x


Likes

Comments